t Regulamentul cartii de origine

Contact

Adresa :
SIBIU, Strada Henri Coanda, nr.12, Et.3, Camera 2

Program ACh SIBIU :
Marti, Miercuri si Joi: 12,30 – 16,30

 

Secretariat: Ioana TITONEA

+40 (746) 317.846

 

Primiri si eliberare acte:

O.P 1 , C.P 136 ,cod 550450, Romania

 

Presedinte: Adrian LUDOSAN 

+40 (747) 405.886

+40 (722) 305.624Fax : (004) 369.814.508

e-mail: ludosanadi@yahoo.com sau office@achsibiu.ro

 

Evaluare, inregistrare si eliberare adeverinte caini periculosi, agresivi sau utilitari

 

 

 

 

Regulamentul cartii de origine

CAPITOLUL I.

REGLEMENTARI GENERALE

Art. 1.Pentru animalele din specia canina din România, A.Ch.R. a instituit o carte de origine nationala, unica recunoscuta de catre FCI.Denumirea ei oficiala este "Cartea de Origine Româna" prescurtat C.O.R. si este organism tehnic al Asociatiei Chinologice Române (A.Ch.R.).

Art. 2. În aceasta evidenta vor fi cuprinsi numai câinii din rasele omologate de Federatia Chinologica Internationala, precum si câinii din rasele românesti în curs de omologare

Art. 3. C.O.R. este condusa de un Presedinte, ales de catre Consiliul Director din rândul membrilor sai. Presedintele C.O.R. are obligatia de a conduce C.O.R. conform prevederilor prezentului regulament. Presedintele C.O.R. raspunde de corectitudinea si promptitudinea întocmirii actelor C.O.R. 

A.Ch.R. presteaza servicii numai pentru persoanele fizice care sunt membre ale unei asociatii afiliate A.Ch.R.

C.O.R. va fi deservita de un numar de angajati (care vor presta servicii remunerate pe baza de contract) propusi de Presedintele C.O.R. si aprobati de Consiliul Director.

Art. 4. Înscrierea oricarui exemplar în C.O.R. se poate efectua doar într-una dintre urmatoarele modalitati :

a) Ca descendent - registrul A;

b) Cu titlu de import (nostrificare) - registrul A.

c) Ca tipicitate - registrul B;

a)Cu titlu de descendent - pentru puii rezultati din genitori înscrisi deja în C.O.R., facând parte dinaceiasi rasa si care sunt acceptati ca reproducatori în conditiile stabilite de Cluburile de rasa si aprobate de Consiliul Director.

În cadrul raselor cu varietati precizate de Standard, nu se admite înregistrarea puilor rezultati din parinti de varietati diferite, atunci când pentru respectivele varietati se acorda CACIB separat si pentru împerecherea între varietati ale unei rase.
Cluburile de rasa, cu aprobarea Consiliul Director A.Ch.R., pot impune si alte restrictii suplimentare.
Aceste restrictii vor fi respectate de C.O.R. si aduse imediat la cunostinta asociatiilor teritoriale. 

b) Cu titlu de import (nostrificare) - pentru exemplarele care au acte genealogice eliberate de alte carti de origini recunoscute de catre FCI.

În acest caz, proprietarul câinelui va transmite la C.O.R. prin intermediul organizatiilor teritoriale,
actul in original si o fotocopie legalizata a actului original.

C.O.R. va înregistra exemplarul si genealogia acestuia în evidentele sale, atribuindu-i un numar C.O.R.

C.O.R. va înscrie pe actul original numarul C.O.R. si îl va transmite proprietarului.

Daca proprietarul exemplarului doreste, poate sa obtina si un act de origine C.O.R.

Inregistrarea cu titlu de import este obligatorie si se face, dupa caz, în registrul C.O.R

c) Tipicitate - pentru exemplarele care au genitori necunoscuti sau neînregistrati în C.O.R.
Cluburile nationale si Comisia Chinotehnica pot propune conditiile pe care le considera necesare la înscrierea în C.O.R. 

Art.5. Înregistrarea exemplarelor în C.O.R. va fi facuta, dupa caz, într-unul din cele doua registre: 

Registrul A, doar pentru exemplarele având ascendentii cunoscuti pe minim trei generatii. În acest caz se va emite un ,,Certificat de Origine (Pedigree)”.

Registrul B , pentru exemplarele având genealogia total sau partial necunoscuta pe trei generatii. În acest caz, se va elibera "Pedigree tip B", mentionându-se ,,Necunoscut" la rubricile privind genitorii neînregistrati sau necunoscuti.

Descendentii acestor exemplare vor primi, de asemenea, Certificat de Origine tip B" pâna la completarea ascendentei pe trei generatii. La îndeplinirea acestei conditii, descendentii lor vor fi înregistrati în Registrul A.

Art.6. Actele emise de C.O.R. catre proprietari sunt:

1. Pentru registrul A

a - ,,Certificat de Origine (Pedigree)"

b - ,,Certificat de Origine de Export (Pedigree Export)"

2. Pentru registrul B

a - ,,Certificat de Origine (Pedigree tip B)"

b - ,,Certificat de Origine de Export (Pedigree Export tip B)"

Actele pentru "Export" se elibereaza câinilor ce figureaza în evidentele C.O.R. si care parasesc tara. 
Certificatul de origine va cuprinde:
Seria Actului;
Nr. C.O.R.;
Nr de înregistrare al cuibului;
Nr standardului F.C.I.;
Numele, data nasterii, sexul, rasa, varietatea, culoarea, semne particulare precum si genealogia câinelui;
Numele si adresa crescatorului;
Numele si adresa proprietarului (atunci când a fost comunicat);
Data eliberarii certificatului de origine;
Timbru sec;
Amprenta clestelui de tatuaj cu numarul C.O.R. 
Toate datele vor fi înscrise pe un formular tip (omologat de OSIM), conform evidentelor existente si a actelor depuse si înregistrate.
Certificatele vor purta stampila C.O.R. si vor fi semnate de presedintele C.O.R.

CAPITOLUL II

NUMEROTARE SI ÎNSCRIERE

Art.7. Registrele se tin separat pe rase, iar numerotarea se face în ordine crescatoare. Pentru registrul A, numarul de înregistrare C.O.R. se compune din urmatoarele elemente: Indicativul ,,C.O.R.”, numarul de înregistrare propriu-zis, anul înregistrarii în C.O.R., numarul standardului FCI pentru rasa respectiva (Ex.: C.O.R., 2259-96/007).

Pentru registrul B, procedeul este identic cu cel anterior cu specificarea ca în fata indicativului F.C.I. de rasa, se insereaza litera "B"

Cartea de Origine Româna trebuie sa mai detina urmatoarele registre:

Registrul de monta si fatari;

Registrul de evidenta a reproducatorilor;

Registrul de evidenta a titlurilor obtinute;

Registrul de evidenta a certificatelor de origine si tipicitate eliberate;

Registrul numelor de canisa si afixelor de crescatori.

Art.8. Relatia C.O.R. - proprietari este realizata, prin intermediul asociatiilor membre A.Ch.R., care au sarcina de a întocmi si înainta documentele necesare eliberarii actelor de catre C.O.R.. Aceste operatii se executa de catre chinotehnicienii desemnati de asociatiile teritoriale.

Pe baza informarilor transmise de asociatiile membre, A.Ch.R. va înainta anual la C.O.R. lista acestor chinotehnisti, însotita de specimenele de semnatura. 

Art.9. Documentele necesare pentru înregistrarea cuiburilor în C.O.R. sunt:
a - ,,Declaratia de Monta"

b - ,,Declaratia de Fatare" 

Aceste declaratii se completeaza pe formulare tipizate, puse la dispozitia asociatiilor chinologice de catre A.Ch.R.

a - ,,Declaratia de Monta" va fi completata de crescator. Pe aceasta declaratie este obligatoriu sa apara si semnatura proprietarului masculului genitor.

Declaratia de Monta va fi înaintata catre asociatia chinologica membra A.Ch.R., din raza de domiciliu a declarantului, în termen de maxim 2 saptamâni de la data montei. Întârzieri pot fi acceptate numai în cazuri exceptionale.

b - ,,Declaratia de Fatare" va fi completata de crescator pe propria raspundere. Declaratia de Fatare va fi înaintata catre asociatia chinologica membra A.Ch.R., din raza de domiciliu a declarantului, în termen de maxim 2 saptamâni de la data nasterii puilor. Întârzieri pot fi acceptate numai în cazuri exceptionale.

Controlul Declaratiilor de Monta si a Declaratiilor de Fatare revine asociatiilor chinologice teritoriale din raza de domiciliu a declarantului. Împuternicitii acestora pot vizita inopinat, orice crescator, pentru a verifica veridicitatea datelor înscrise în declaratia de fatare.

Nu se iau în considerare documentele ce nu prezinta viza asociatiilor chinologice teritoriale.
Asociatiile chinologice teritoriale au obligatia de a tine un registru de monte si fatari si sa trimita 
Declaratiile de Monta si Declaratiile de Fatare în termen maxim de o saptamâna la C.O.R.

Art.10. Animalele din specia canina înscrise în Cartea de Origine Româna vor fi, în mod obligatoriu, identificate prin tatuaj.

Art.11. În registrele C.O.R. se înscriu numai câinii membrilor A.Ch.R.

CAPITOLUL III

OBLIGATIILE CRESCATORULUI

Art. 12. Obligatiile proprietarului femelei (denumit si ,,Crescator")

A. Pentru declararea montei:

- trebuie sa se asigure ca femela este înscrisa în C.O.R. si întruneste conditiile pentru reproductie;

- trebuie sa se asigure ca masculul este înscris în C.O.R., registrul A, si are drept de reproductie;

- sa-si procure imprimatele tipizate emise de A.Ch.R. (Declaratia de Monta si Declaratia de Fatare);

- sa înainteze Declaratia de Monta asociatiei chinologice din raza de domiciliu, declaratie care:

- trebuie sa fie completata citet, cu litere de tipar;

- sa fie datata;

- sa fie semnata de partile în cauza (crescatorul si proprietarul masculului reproducator);

- sa înainteze Declaratia de Monta catre asociatia chinologica membra A.Ch.R., în termen de maxim 2 saptamâni de la data montei.

Obligatiile convenite între parti cu privire la conditiile de efectuare a montei si la taxa de monta (dreptul de monta) nu fac obiectul prezentului Regulament. Cu toate acestea, rubrica ,,Obligatiile partilor", prevazuta în Declaratia de Monta, va fi completata în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile din Regulamentul Internationl de Crestere FCI. Daca apar divergente care nu se rezolva pe cale amiabila, pentru recuperarea prejudiciilor se recurge la justitie, conform legilor în vigoare. În plus, partea care se considera vatamata poate sa apeleze la Comisia de Disciplina A.Ch.R..

B. Pentru declararea fatarii, crescatorul:

- trebuie sa anunte asociatia chinologica din raza de domiciliu ca femela a nascut si sa declare adresa unde femela si puii pot fi vazuti;

- sa predea Declaratia de Fatare asociatiei chinologice din raza de domiciliu care:

- trebuie sa fie completata citet, cu litere de tipar

- sa fie datata

- sa fie semnata de partile în cauza (crescatorul si proprietarul masculului reproducator);

- sa înainteze Declaratia de Fatare catre asociatia chinologica membra A.Ch.R., în termen de maxim 2 saptamâni de la data fatarii.

- sa achite contravaloarea certificatelor de origine la asociatia chinologica din raza de domiciliu.

Crescatorul are obligatia sa permita reprezentantilor asociatiei chinologice din raza de domiciliu si delegatiilor A.Ch.R. sa vizite femela si puii.

CAPITOLUL IV

AFIXUL DE CRESCATOR

Art. 13. Afixul este o denumire care se adauga numelui câinelui (ca prefix sau ca sufix) si care permite identificarea crescatorului. El nu poate fi folosit decât de catre cel caruia i s-a atribuit. Nu este conditionat de numarul de câini din proprietatea crescatorului.

Art. 14. Crescatorul ce doreste sa utilizeze un afix se obliga sa respecte urmatoarele:
- sa nu creasca decât câini de rasa înscrisi în C.O.R.;

- sa supuna controlului A.Ch.R. totalitatea câinilor aflati în crescatoria sa.

- sa înscrie în C.O.R. totalitatea puilor pe care îi creste, în conformitate cu Regulamentul C.O.R..

- sa returneze la A.Ch.R. Certificatele de origine pentru câinii decedati.

- sa anunte A.Ch.R. de orice schimbare a proprietati câinilor aflati în crescatoria sa.

Art. 15. Încalcarea obigatiilor de mai sus, declaratiile false sau încalcarea Regulamentului C.O.R.,atrag dupa sine radierea afixului si interzicerea utilizarii sale.

Art. 16. Crescatorul care doreste sa obtina un afix trebuie sa fie membru al unei Asociatii teritoriale din cadrul A.Ch.R. si sa înainteze un dosar ce va contine:

- cererea completata si semnata de catre beneficiar, purtând avizul conducerii Asociatiei teritoriale (solicitantul va trebui sa precizeze, în ordinea preferintei, trei denumiri de afix);

- specimen de semnatura (toate declaratiile ulterioare înaintate A.Ch.R. si C.O.R. vor purta semnatura conform acestui specimen);

- fotocopii ale pedigreelor tuturor câinilor aflati în proprietatea solicitantului;

- dovada achitarii taxei corespunzatoare.

Art. 17. A.Ch.R. si C.O.R. verifica daca se îndeplinesc conditiile cerute. Daca toate cele trei denumiri cerute sunt deja atribuite, i se va solicita crescatorului sa precizeze alte trei denumiri de afix.
Cele trei denumiri de afix in ordinea preferintei crescatorului, se transmit FCI pentru aprobarea si înscrierea în nomenclatorul international.

Art. 18. Extinderea afixului la alte rase decât cele detinute initial de crescator se face din oficiu.

Art. 19. În cazul în care titularul doreste a-si introduce parteneri de crescatorie (asociere) este necesar avizul A.Ch.R. Asocierea la afix este totala (cuprinde totalitatea exemplarelor detinute de titular si  de co-proprietar), iar coproprietarul îsi va lua aceleasi angajamente de mai sus. Nu se accepta asocierea, cedarea sau transmiterea partiala sau temporara în vederea înregistrarii pe un afix a  cuiburilor unei/unor femele aflate în proprietatea a terte persoane sau pentru femela/femele la care titularul este co-proprietar cu terte persoane.

În cazul decesului titularului, afixul se transmite prin testament Daca nu exista testament, urmasii pot cere sa li se transmita respectivul afix. A.Ch.R. aproba daca se considera ca activitatea chinologica a respectivului justifica cererea. In caz contrar, afixul ramas liber în urma decesului, nu va fi atribuit altui crescator timp de 10 ani. 

În cazul în care crescatorul a primit o sanctiune si afixul a fost radiat, acesta nu va fi atribuit timp de 10 ani. 

Art.20. Anual, C.O.R. prin intermediul secretariatului A.Ch.R., va transmite tuturor asociatiilor  membre A.Ch.R., lista actualizata a tuturor afixurilor C.O.R. atribuite.

CAPITOLUL V

CONTROL SI SANCTIUNI

Art.21. Controlul declaratiilor de Monta si de Fatare intra în prerogativele asociatiilor teritoriale, ai  caror delegati pot face vizite inopinate la crescatori (locul unde se afla cuibul declarat).

Obstructiile la vizitarea cuibului, declaratiile false, precum si alte nereguli, implica, în functie de gravitate:

- Neînregistrarea cuibului în cauza;

- Ridicarea afixului de crescator;

- Închiderea temporara sau definitiva a C.O.R. pentru persoana în cauza;

- Interdictia de a participa la manifestarile organizate de A.Ch.R. si asociatiile

chinologice membre A.Ch.R.

CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art. 22. Asociatiile teritoriale vor elibera actele de origini catre proprietari numai în cazul în care exemplarele în cauza au fost tatuate.

Art. 23. Actele de origine solicitate vor fi elaborate si remise de secretariatul C.O.R. în maxim 15 zile de la data primirii.

Art. 24. A.Ch.R., prin calitatea sa de detinator al C.O.R. este direct responsabila de activitatea C.O.R.

Art. 25. Arhiva C.O.R. va trebui sa fie salvata pe compact disc lunar. Arhiva salvata pe compact  disc trebui sa contina toate informatiile rezultate din arhiva scriptica.Arhiva salvata se va pastra în doua exemplare, unul la C.O.R. si unul la Secretariatul A.Ch.R.

Art. 26. Întregul sistem de evidenta C.O.R. (scriptic si electronic) este proprietatea A.Ch.R.

Art. 27. Dupa fiecare manifestare chinologica asociatia organizatoare are obligatia ca în termen de 15 zile, sa trimita la C.O.R. datele privind rezultatele arbitrajelor. În cazul în care C.O.R. nu primeste  datele pentru a putea fi înscrise in palmaresul câinelui, are obligatia de a suspenda primirea actelor de la asociatia organizatoare pâna la primirea datelor

Art. 28. Calificativele si titlurile obtinute de câini vor fi trecute în foile matricole de salariatii C.O.R.

Art. 29.Schimbarea proprietarului se face pe baza unui înscris, din partea ultimului proprietar, care se comunica asociatiei teritoriale unde domiciliaza noul proprietar. Asociatia teritoriala va înregistra schimbarea de proprietar, va aplica stampila în spatiul destinat pentru aceasta pe certificatul de origine si va comunica în cel mai scurt timp aceste date catre C.O.R. Secretariatul C.O.R. va  înregistra numele noului proprietar, facând totodata modificarile corespunzatoare în foile matricole. Numai în aceste conditii, proprietatea asupra câinelui va fi recunoscuta.

Art. 30. Pierderea certificatului de origine, care este un act oficial, trebuie anuntata la C.O.R.în vederea eliberarii unui duplicat. Duplicatul se elibereaza urmând procedura de eliberare a originalului.

Art. 31. Nu se admite exploatarea la maxim a femelelor si în acest sens, C.O.R. nu va elibera certificate de origine decât pentru cel mult 3 cuiburi în doi ani calendaristici.

Art. 32. La înregistrarea în C.O.R., puii nu pot primi numele parintilor.

Art. 33. Asociatiile teritoriale au obligatia ca odata cu trimiterea borderourilor pentru prestatiile C.O.R., sa trimita si dovada plati acestora.

Art. 34. Toate imprimatele necesare evidentei C.O.R. vor fi tiparite centralizat de catre A.Ch.R. si puse la dispozitia asociatiilor membre si C.O.R. pe baza solicitarilor acestora.

Art. 35. Toate contestatiile în legatura cu activitatea secretariatului C.O.R. se solutioneaza de catre Consiliul Director A.Ch.R. Ele vor fi în mod obligatoriu înregistrate în Registrul de Evidenta Intrari al A.Ch.R.

Art. 36. Serviciul C.O.R. raspunde de gestionarea C.O.R. corecta a datelor genealogice.

Art. 37. Fondurile realizate prin prestatiile C.O.R. vor fi varsate în contul A.Ch.R.

Art. 38. Orice modificare a acestui Regulament se poate face numai în conditiile prevazute de statutul A.Ch.R.

Prezentul regulament a fost adoptat de Consiliul Director A.Ch.R. în Bucuresti la 02.03.2002 si intra în vigoare de la aceasta data.