t Regulamentul de crestere

Contact us!

Address:

Aleea Sevis, Bl.4, Sc.B, Ap 22, parter ( interfon :22 )

tel.: +40 747 405.886

+40 (0722) 305.624

Fax : (004) 369.814.508

e-mail: ludosanadi@yahoo.com sau office@achsibiu.ro

There are no translations available.

REGULAMENTUL INTERNATIONAL DE CRESTERE F.C.I.


PREAMBUL

1. Tarile membre si partenere sub contract ale FCI vor respecta Regulamentul de crestere international FCI.

Drepturile si obligatiile reciproce ale proprietarilor de etaloni sau de femele sunt determinate în principal de dreptul national, regulamentele stabilite de asociatiile chinologice nationale sau de membrii acestora (asociatii teritoriale sau cluburi de rasa) si /sau conventiile particulare. In cazul lipsei unor astfel de reglementari, va fi aplicat prezentul Regulament.

· Crescatorilor si proprietarilor de etaloni le este insistent recomandat sa stabileasca în scris conditiile în care se va face monta, astfel încât sa se creeze o situatie clara cu privire la obligatiile financiare.

Proprietarul unui câine este considerata persoana care a achizitional legal animalul, se gaseste în posesia sa si poate proba detinerea acestuia printr-un certificat de înregistrare si un pedigree valabil.

Posesorul etalonului este fie proprietarul acestuia, fie persoana care a primit autorizatia proprietarului de a oferi serviciile numitului etalon în vederea efectuarii unei monte.

Prezentul regulament priveste toate tarile membre si partenere sub contract FCI. Prin aceasta se întelege ca activitatea de crestere nu poate fi practicata decât cu câini de rasa pura, cu un caracter bun, în perfecta stare de sanatate din punct de vedere al ereditatii si functionalitatii si înscrisi într-o carte de origine sau registru de asteptare recunoscute de FCI. De asemenea, acestia trebuie sa îndeplineasca conditiile dictate de tarile membre si partenere sub contract FCI.

Singurii câini ce pot fi considerati în perfecta stare de sanatate din punct de vedere al ereditatii sunt aceia care poseda caracteristicile standardului unei rase, tipul si temperamentul corespunzator acesteia si care nu prezinta nici un defect ereditar substantial care sa poata afecta aspectul functional al progeniturii lor. In consecinta, tarile membre si partenere sub contract FCI trebuie sa evite ca standardele sa contina exagerari ale caracteristicilor ce ar putea pune în pericol functionalitatea câinilor.

In materie de "gestionare" a defectelor ereditare precum displazia de sold sau atrofia progresiva a retinei, tarile membre si partenere sub contract FCI trebuie sa tina o evidenta câinilor atinsi de aceste maladii si sa le combata metodic si continuu, informând FCI daca aceasta o va cere.

Tarile membre si partenere sub contract FCI se bucura de sprijinul Comisiei Stiintifice în materie de evaluare a defectelor ereditare. Comisia ajuta la combaterea acestor defecte îndrumând tarile membre si partenere sub contract FCI. In cazul în care Comisia va elabora si edita un plan de masuri privind combaterea acestor defecte, acesta va trebui sa fie respectat din momentul aprobarii sale de catre Comitetul General FCI.

Tarile membre si partenere sub contract FCI au toata competenta si responsabilitatea în materie de crestere. Aceasta consta în indicatiile si liniile directoare date crescatorilor, controlul procedurilor de crestere practicate de crescatori si gestionarea cartilor de origine.

Tarile membre si partenere sub contract FCI trebuie sa elaboreze propriile regulamente de crestere, în baza prezentului regulament si în care sa fie stipulate obiectivele urmarite. Aceste regulamente trebuie sa tina cont, într-o maniera adecvata, de specificul muncii pentru fiecare rasa.

Nu pot fi folositi pentru crestere câinii ce prezinta urmatoarele anomalii: temperament necorespunzator, surditate sau cecitate congenitala, buza de iepure, bolta palatina deschisa, malformatii notorii ale maxilarului sau defecte dentare pronuntate, atrofie progresiva a retinei, epilepsie, criptorhidie, monorhidie, albinism, displazie severa a soldului sau culoarea robei necorespunzatoare.

Comerciantii de câini si cei care cresc câini într-un scop strict comercial nu pot creste câini într-o tara membra sau partenera sub contract FCI. 

CHELTUIELI DE TRANSPORT SI ÎNTRETINERE A FEMELEI
2. Proprietarului femelei îi este recomandat sa-si aduca si sa-si recupereze femela fie personal fie prin intermediul unei persone de încredere. Atunci când femela va ramâne la posesorul etalonului mai multe zile, toate cheltuielile ocazionate de alimentatie, cazare, îngrijiri veterinare cât si pagubele provocate canisei sau domiciliului posesorului etalonului sunt în sarcina proprietarului femelei. Transportul femelei se efectueaza pe cheltuiala proprietarului acesteia.

RESPONSABILITATEA
3. În conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în diferitele tari, este considerata ca responsabila de pagubele provocate de animal unor terte persoane, persoana care în momentul provocarii acestora asigura întretinerea si îngrijirea numitului animal.

In acest sens, proprietarul (sau posesorul) etalonului va proceda la încheierea unui contract de asigurare cu raspundere civila.

DECESUL CATELEI
4. In cazul când cateaua a decedat pe timpul ramânerii în pensiune la proprietarul etalonului, acesta din urma se va obliga, pe cheltuiala sa, sa procedeze la constatarea decesului si cauzele care l-au provocat de catre un medic veterinar. Proprietarul etalonului îl va informa cât mai rapid posibil pe proprietarul femelei despre decesul acesteia si cauzele sale. Daca proprietarul catelei va dori sa vada cateaua decedata, nu-i va putea fi refuzat acest drept.

In cazul când decesul catelei s-a produs din vina proprietarului etalonului, acesta din urma va trebui sa plateasca daune interese proprietarului catelei. In cazul când proprietarul etalonului nu este responsabil de decesul catelei, proprietarul catelei va trebui sa-i returneze acestuia cheltuielile ocazionate de decesul catelei.

ALEGEREA ETALONULUI
5. Posesorul etalonului se obliga sa nu monteze cateaua decât cu etalonul prevazut si în nici un caz cu un altul. 
In cazul când cateaua nu a fost montata de etalonul prevazut, ea nu va putea fi montata cu un alt etalon decât cu acordul proprietarului catelei.
In orice caz, este strict interzisa monta catelei cu doi masculi sau mai multi pe perioada acelorasi calduri.

MONTA ACCIDENTALA
6. In cazul când a avut loc o monta accidentala efectuata de un alt etalon decât cel prevazut, posesorul etalonului care a efectuat monta este obligat sa-i ramburseze proprietarului catelei toate cheltuielile ocazionate de aceasta monta eronata.
Dupa o monta accidentala efctuata de catre un alt etalon decât cel convenit, este strict interzisa o noua monta cu etalonul care a fost ales initial.
Posesorul etalonului nu poate în nici un caz, pentru o asemenea monta, sa pretinda obligatii financiare proprietarului catelei.

ATESTAREA MONTEI
7. Posesorul etalonului va certifica prin redactarea unui atestat, executarea corecta a montei. El confirma prin semnatura pe acest document ca a fost martor ocular al montei. In cazul când serviciile cartii de origine ale tarii unde se va declara fatarea, prevad formulare speciale pentru atestarea montei, va fi obligatia proprietarului catelei de a le procura si completa corect si de a le prezenta proprietarului etalonului pentru semnatura.

Acest atestat de monta trebuie obligatoriu sa contina urmatoarele date:

a) Numele si numarul de înregistrare al etalonului în cartea de origine.

b) Numele si numarul de înregistrare al femelei în cartea de origine.

c) Numele si adresa posesorului/proprietarului etalonului

d) Numele si adresa proprietarului femelei în momentul montei, eventual data achizitiei femelei

e) Locul si data montei

f) Semnatura posesorului etalonului si proprietarului catelei

g) Daca serviciile cartii de origine solicita pentru înregistrarea puilor rezultati, o fotocopie certificata sau un extras certificat conform cu pedigreeul etalonului, posesorul etalonului va furniza gratuit aceste documente proprietarului catelei.

DESPAGUBIRI PENTRU MONTA
8. Ii este recomandat proprietarului etalonului sa nu semneze atestatul de monta decât dupa plata pretului fixat în prealabil pentru monta. Retinerea femelei cu titlu de gaj nu este permisa.

9. Daca etalonul convenit nu a efectuat monta, indiferent de motiv sau pentru ca femela nu se lasa montata, neputându-se efectua monta, proprietarul etalonului are dreptul doar la despagubirile prevazute la Art.2 si în nici un caz nu va putea pretinde pretul fixat pentru monta.

10. In ceea ce priveste descendenta etalonului, proprietarul etalonului nu are dreptul, fata de proprietarul femelei, la alte despagubiri decât cele prevazute pentru monta. De asemenea, el nu are dreptul sa primeasca un pui.

Daca partile se pun de acord cu privire la primirea unui pui, acest acord va fi formulat în scris înainte de monta. Intr-un asemenea acord, vor fi absolut precizate si respectate urmatoarele puncte :

a) momentul alegerii puiului de catre proprietarul etalonului

b) momentul primirii puiului de catre proprietarul etalonului

c) momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a alege un pui este irevocabil prescris

d) momentul din care dreptul proprietarului etalonului de a primi puiul este irevocabil prescris

e) reglementarea cheltuielilor de transport

f) acorduri speciale pentru cazul când femela a nascut cateii morti sau a supravietuit un singur pui sau pentru cazul când puiul ales a decedat înainte de primire.

FEMELA NU A RAMAS GESTANTA
11. Dupa o monta corect executata, se considera ca etalonul si-a îndeplinit obligatiile si ca din acel moment conditiile pentru a avea dreptul la despagubiri au fost îndeplinite.

Aceasta nu constituie o garantie ca femela a ramas gestanta. Ramâne la aprecierea proprietarului etalonului, daca femela nu ramâne gestanta, fie sa acorde acestei femele la urmatoarele calduri o monta gratuita, fie sa returneze o parte din indemnizatia pentru monta. Un asemenea acord va trebui sa fie redactat în scris înaintea montei si va fi cuprins în contractul de monta.

Dreptul la o monta gratuita se stinge în principu daca etalonul prevazut a decedat sau daca a trecut în proprietatea altcuiva sau daca femela prevazuta a decedat.

Daca se probeaza (prin analiza spermei) ca etalonul a fost steril în momentul montei, proprietarului femelei i se vor rambursa toate cheltuielile ocazionate de aceasta monta.

INSEMINAREA ARTIFICIALA
Inseminarea artificiala nu va fi aplicata decât la animale care înainte s-au reprodus natural.

In caz de inseminare artificiala a femelei, veterinarul care a recoltat sperma de la etalon va certifica printr-un atestat scris obtinut dela cartea de origine unde vor fi declarati puii, ca sperma proaspata sau congelata provine de la etalonul prevazut. Atestatul prevazut la art.7 (a-g) va fi furnizat gratuit proprietarului femelei de catre proprietarul etalonului.

Toate cheltuielile ocazionate de recoltarea si inseminarea spermei sunt în sarcina proprietarului femelei.

Veterinarul care a efetuat inseminarea va confirma în scris serviciului cartii de origine, ca femela a fost corect însamântata cu sperma provenind de la etalonul prevazut pentru monta.

Acest atestat va cuprinde locul si data inseminarii, numele si numarul de înregistrare al femelei în cartea de origine cât si numele si adresa proprietarului femelei.

Proprietarul etalonului de la care provine sperma va furniza un atestat oficial al montei.

CESIONAREA DREPTULUI DE CRESTERE
13. In general, se considera ca din momentul montei, proprietarul femelei este crescatorul progeniturii acesteia.
Cu toate acestea, dreptul de a utiliza o femela sau un etalon poate fi transferat, prin acord contractual, unei terte persoane.
Un astfel de transfer va fi atestat în scris înaintea montei planificate. O astfel de cesiune, redactata în scris, trebuie sa fie declarata din timp serviciilor competente ale cartii de origine si eventual asociatiei de crestere, competenta pentru rasa respectiva. Acest document va fi anexat la declaratia de fatare.
Este necesar sa se descrie foarte exact în cesiunea dreptului de crestere, drepturile si obligatiile celor doua parti contractante.
Terta persoana care preia temporar dreptul de crestere al unei femele, este considerata ca proprietar al acesteia, în sensul prezentului regulament, de la monta si pâna în momentul întarcarii.

REGULI DE BAZA
14. Vor fi considerati câini de rasa pura si vor putea primi un pedigree recunoscut de FCI numai puii rezultati din doi parinti de rasa pura, care au pedigree recunoscute de FCI si pe care nu figureaza nici-o obiectie si nici-o restrictie din partea organizatiei chinologice nationale.

15. Pedigreele recunoscute de FCI sunt certificate care atesta fiabilitatea datelor cu privire la generatiile mentionate si nu pot fi considerate certificate care garanteaza calitatea câinelui.

INREGISTRAREA PUILOR ÎN CARTEA DE ORIGINE
16. Daca nu exista acorduri contrare, se considera ca noul proprietar în urma vânzarii unei catele gestante, este în mod automat si crescatorul progeniturii. Puii vor fi înregistrati în cartea de origine a tarii unde proprietarul femelei îsi are resedinta. Puii vor purta afixul sau. 

Orice câine crescut si înregistrat într-o tara membra sau partener sub contract FCI va fi identificat printr-un sistem permanent si nefalsificabil; aceasta identificare va trebui sa apara pe pedigree.

Puii sunt înregistrati, în principiu, în cartea de origine a tarii unde proprietarul femelei îsi are resedinta. In caz de contestatie, el va trebui în mod obligatoriu sa probeze aceasta printr-un atestat eliberat de autoritatea care tine registrul cartii de origine din tara de domiciliu.

Sunt tolerate exceptii pentru crescatorii de câini de rasa care domiciliaza într-o tara care nu tine o carte de origine recunoscuta de FCI.

Acestia au posibilitatea de a proceda la înscrierea puilor într-o carte de origine recunoscuta de FCI.

Vor fi înregistrati toti puii rezultati la fatare; aceasta include toti puii existenti la data înregistrarii.

REGULAMENTE DE CRESTERE ALE TARILOR MEMBRE FCI
18. Regulamentele de crestere ale tarilor membre si partenere sub contract FCI pot fi mai restrictive decât prezentul regulament dar nu vor contine prevederi contrare acestuia.

DISPOZITII FINALE
19. Acest Regulament înlocuieste Cutuma Internationala de Crestere de la Monaco din 1934. 

În caz de divergenta la interpretare, textul german este determinant.

* Adoptat de Adunarea Generala FCI, 11 si 12 iunie 1979 la Berna (Elvetia).